top of page

HISTORY OF STARLIGHT

Phase

        ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดทำหรือจัดซื้อจัดจ้างยูนิฟอร์มเป็นสิ่งที่ถูกมองว่า  “คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อ” หรือในรูปเเบบองค์กรที่ส่วนใหญ่มีมุมมองเกี่ยวกับงบประมาณการจัดทำยูนิฟอร์มว่าเป็น “ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง เเต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี” ดังนั้น การจัดทำหรือการสั่งผลิตชุดยูนิฟอร์มจึงอยู่ภายใต้โจทย์ที่ว่า “ทำเสื้อผ้า ที่ใส่เหมือนกัน มีโลโก้องค์กรเพื่อเเสดงสัญลักษณ์  จัดทำในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” จึงเป็นที่มาว่า การเเจกชุดยูนิฟอร์มขององค์กรเเต่ละครั้งจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้น สำหรับพนักงาน เเละ มักไม่ได้รับการให้ความร่วมมือในการสวมใส่

เเท้ที่จริงเเล้ว ยูนิฟอร์ม การออกเเบบเเละพัฒนาชุดยูนิฟอร์ม สำคัญอย่างไร เเละประโยชน์ที่เเท้จริงของการมีชุดยูนิฟอร์มที่ตอบโจทย์ความ

ต้องการเเล้วให้อะไรบ้างกับองค์กร

          สิ่งเหล่านี้คือโจทย์  ของ Starlight Uniforms ในการพัฒนาสินค้า บริการเเละ การเเก้ไขปัญหา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเเละเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าองค์กร ภายใต้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเกือบ 40 ปี โดยบริษัทฯเริ่มต้น ขึ้นในปี 1983 ภายใต้ชื่อ “ร้านเเสงอรุณ” ให้บริการผลิต จัดทำชุดทหาร ชุดราชการชุดทำงานสำหรับอุตสาหกรรม สำหรับ หน่วยงานราชการเเละเอกชนในปี 2016 บริษัทฯ ให้บริการสินค้า เเละบริการครบวงจร ภายใต้ชื่อ “Starlight Uniform” ครอบคลุม solutions ที่ตอบโจทย์  เน้นการพัฒนาการออกเเบบ เนื้อผ้า เเละระบบการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ว่านี้รวมไปถึงงานวิจัย ที่เจาะลึกถึงแก่นเเท้ของความสำคัญของชุดยูนิฟอร์ม ชุดยูนิฟอร์ม คืออะไร ชุดยูนิฟอร์มสำคัญต่อองค์กรอย่างไร สำหรับลูกค้า องค์กร พนักงานองค์กร เเละ ผลกระทบต่อองค์กรในภาพรวมอย่างที่ทราบกันดีว่า เสื้อผ้า คือหนึ่งในปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตามเสื้อผ้า ที่เหมาะสมต่อการใช้งานนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความสุข ในการเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดนั้น คือ เสื้อผ้าที่ตอบโจทย์  solutions ทางด้านต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลิกภาพ หรือ อัตลักษณ์ที่เสริมความมั่นใจ functions หรือลักษณะของหน้างานซึ่งรวมถึงสภาพเเวดล้อมของการทำงาน applications หรือวัตถุประสงค์การใช้งานในหน้างานนั้น เช่น

เพื่อการออกกำลังกาย เพื่อการทำงานในออฟฟิศ เพื่อการทำงานในโรงงาน เเละส่วนประกอบสุดท้ายคือ populations หรือลักษณะของประชากรในกลุ่มงานนั้น ๆ นอกจากส่วนที่ประกอบต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งสุดท้ายที่เพิกเฉยไม่ได้เลย คือการดูเเลรักษา เพื่อให้ชุดยูนิฟอร์มดูใหม่เเละคงทนอยู่เสมอในการพัฒนาสินค้าเเละบริการทางบริษัทฯ ได้ดึงเครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยการในการวิเคราะห์โจทย์  เพื่อเพื่อฟังหาความต้องการของผู้บริโภค ถึงมุมมองของลูกค้า เเละ พนักงานที่มีต่อชุดยูนิฟอร์มที่สวมใส่ ไปจนถึง solutions ต่าง ๆไม่ว่าจะมาจาก การสัมภาษณ์  การใช้เครื่องมือ social listening  การทำ poll สำรวจ การใช้ secondary data research  หรืออื่น ๆด้วยมุมมอง ความเชื่อความมุ่งมั่น ที่ว่า ชุดยูนิฟอร์มเป็นมากกว่า “เสื้อผ้า ที่เเสดงสัญลักษณ์” เเต่เป็น “เสื้อผ้า ที่ตอบโจทย์ solutions ของทุก ๆ กิจกรรม ทุก ๆ อุตสาหกรรม” จึงเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถเปลี่ยนอุปสรรค มาเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง

COMPLETE SERVICES FOR CORPORATE BRANDING SOLUTIONS

Phase

          ด้วยมุมมอง ความเชื่อความมุ่งมั่น ที่ว่า ชุดยูนิฟอร์มเป็นมากกว่า “เสื้อผ้า ที่เเสดงสัญลักษณ์” เเต่เป็น “เสื้อผ้า ที่ตอบโจทย์ solutions ของทุก ๆ กิจกรรม ทุก ๆ อุตสาหกรรม” จึงเป็นสิ่งที่ทำ ให้สามารถเปลี่ยนอุปสรรค มาเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุด เราจึงมีบริการครบวงจรในการสร้างเเบรนด์องค์กร ดึงคุณค่าหรือ “หัวใจ” ที่เเท้จริงทำให้ชัดเจนกระชับเเละเป็นรูปธรรมเป็นภาพเดียวกันสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องสร้างความตระหนักรู้ ในระดับความรู้สึก ขับเคลื่อนองค์กรให้เเข็งเเกร่งเเละยั่งยืนสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง
          เรามีบริการตั้งเเต่
     1. Starlight Consulting  : คือการให้บริการทางด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ขององค์กรเเละบุคคลิกภาพขององค์กร (
Corporate Brand Identity and Personality) ดึงเอาจิตวิญญาณหรือตัวตนที่เเท้จริงขององค์กรทำให้ชัดเจนกระชับเป็นรูปธรรม เป็นภาพในเชิงความรู้สึกเดียวกันสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแปลงอัตลักษณ์เหล่านี้ให้อยู่ในรูปเเบบเชิงสัญลักษณ์ด้วยสีเเละ symbol ที่เเสดงออกถึงความเป็นตัวตนนำไปสู่การสื่อสารในเเต่ละช่องทางไม่ว่าจะเป็น online และoffline
     2. Starlight Corporate Branding Stylist  : คือการให้บริการทางด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์องค์กรทางด้านชุดยูนิฟอร์ม

(Corporate Branding Stylist) ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรทางด้าน CorporateBrand Identity and Personality, Corporate Working functions and applications, Corporatepopulations ในการสำรวจ วิเคราะห์เเละนำเสนองานออกเเบบ เนื้อผ้า เทคนิคการตัดเย็บ เพื่อให้ได้ชุดยูนิฟอร์มที่เหมาะสมกับองค์กร ตอบโจทย์  solutions ในด้านการใช้งานเเละการดูเเลรักษาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงบริการ
     3.THE PRO by Starlight : คือ การให้บริการทางด้านการออกเเบบ เเนะนำเนื้อผ้าเเละเทคนิคการผลิตในรูปเเบบกึ่งสำเร็จรูป ที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว นำเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่น ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของทุกอุตสาหกรรม 
หากจะเปรียบเทียบหัวใจของการสร้างเเบรนด์องค์กร เเท้ที่จริงเเล้ว คือ นำเพชรเม็ดงามที่มีคุณค่าในตัวตนอยู่เเล้วมาเจียรไน ให้เเวววาว โดดเด่น คงคุณค่าในอัตลักษณ์อย่างยั่งยืนเเละยาวนาน จุดเด่นของ solutions ที่เรามุ่งมั่นตลอดมาคือ การดึงหัวใจที่มีอยู่ในองค์กร ทำให้กลายเป็นหัวใจของคนทุกคน เป็นหัวใจที่ลอกเลียนเเบบไม่ได้ และ ขยายหรือส่งต่อคุณค่าจากทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง คือ ความหมายของคุณค่าที่ยั่งยืนอย่างเเท้จริง

 

CORPORATE BRAND IDENTITY

Phase

          ท่ามกลางวิกฤติทางเศรษฐกิจ หรือในยุคที่ธุรกิจถูกเร่งการเจริญเติบโตด้วยปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากการเเข่งขัน เเรงกดดันจากนักลงทุน การเป็นเจ้าตลาด คำว่า “องค์กร” มักจะถูกมองว่า เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต “องค์กร” คือ สินค้าเเละบริการ พนักงาน ลูกค้า เเละบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงองค์กร จึงถูกเน้นไปที่การพัฒนาสินค้าเเละบริการ เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย (products, services, customers centric) สินค้าเเละบริการที่มากขึ้น จำนวนพนักงานที่มากขึ้น ฐานลูกค้าที่ขยายในวงที่กว้างขึ้น คุณค่าหรือจิตวิญญาณในความเป็นองค์กรมักจะถูกลบเลือนไป ทั้งที่เเท้ที่จริงเเล้วคือ คุณค่าที่สำคัญที่สุดขององค์กร เป็นจิตวิญญาณที่จำเป็นต้องอยู่ในทุกองค์ประกอบ เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรที่เเข็งเเรง องค์กรที่ไร้จิตวิญญาณเปรียบเสมือน องค์กรที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ แต่ขาดความคุณค่าในเชิงความรู้สึกหรือตัวตนที่เป็นจุดเชื่อมโยงกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง   เเก่นเเท้ หรือ หัวใจ หรือ จิตวิญญาณ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร เเละจำเป็นอย่างไรสำหรับองค์กร หรือ “การสร้างเเบรนด์องค์กร (Corporate Branding)”

          หัวใจของเเบรนด์องค์กรที่กล่าวมาข้างต้น นั้นคือ คุณค่า วิสัยทัศน์ และ เป้าหมายขององค์กร (Corporate’s vision, mission, value) ในองค์กรส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้ เปรียบเสมือนพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่ถูกเเต่งขึ้นโดยผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งองค์กร เป็นภาพที่กว้างที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่เข้าใจว่ามีรากฐานมาจากอะไร เเละใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่าง หรือจำเป็นเเค่ไหนสำหรับองค์กรทว่าสิ่งเหล่านี้คือภาพรวมทั้งหมดขององค์กร คือ สิ่งที่องค์กรเป็นในภาพใหญ่ และ สิ่งที่เราคิดว่าเราเป็น มักจะไม่เท่ากับสิ่งที่ผู้บริโภคคิดที่เราเป็น หรือ มุมมองของคุณค่าสำหรับตัวเรา อาจจะเป็นคนละมุมมองที่

ผู้บริโภคให้คุณค่าสำหรับเราจึงเป็นที่มาว่า มุมมองของผู้บริหารที่มีต่อองค์กร จึงไม่เท่ากับมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กร และ ไม่เท่ากับมุมมองของพนักงานที่มีต่อองค์กร จินตนาการภาพหากมีเรือลำนึงที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกค้า รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในเรือลำเดียวกัน

เเต่ต่างคนต่างพายไปกันคนละทิศทาง ยิ่งต่างฝ่ายต่างขยันพายได้อย่างรวดเร็ว เวลาผ่านไป ผลลัพธ์กลับอยู่ที่เดิม หรือ ตรงข้ามกับทิศทางเป้าหมาย 

หัวใจดวงที่ว่าจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายในระยะยาว เพิ่มคุณค่าอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาเเละหัวใจที่ว่าจำเป็น จะต้องเป็นหัวใจดวงเดียวกันสำหรับคนทุกคนที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่ตระหนักรู้ในระดับประสบการณ์ หัวใจเเม้อาจจะไม่ใช่หัวใจดวงใหญ่ เเต่หากเป็นหัวใจดวงเดียวกันองค์กรก็จะขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องเเละมั่นคงภายใต้ทิศทางที่ชัดเจนองค์กรก็สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้โดยง่าย 

          จึงเป็นที่มาของบริการ Corporate Brand Identity จึงจะดึงเอาคุณค่าที่เเท้จริงขององค์กรที่มีอยู่เเล้วออกมา ทำให้สั้น กระชับ ชัดเจนเเละเป็นภาพเดียวกันสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักรู้ในระดับประสบการณ์ ด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสัมภาษณ์ เเบบสำรวจ งานวิจัย social media listening เพื่อวิเคราะห์คุณค่าในระดับประสบการณ์หรือเชิงความรู้สึก และในลักษณะ pull strategy หากคุณค่าขององค์กรที่เคยเป็นคุณค่าที่สำคัญสำหรับผู้บริหารกลายเป็นคุณค่าที่สำคัญสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทิศทางขององค์กรที่เคยอยู่ในรูปเเบบนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ

การอบรม การปลุกใจหรือการสื่อสารน้าวโน้มด้วยวิธีการต่างๆกลายเป็น passion หรือ เเรงบันดาลใจสำหรับทุกคน เชื่อว่า องค์กรที่เเข็งเเรงเเละยั่งยืนก็คือฝันที่เป็นจริงในไม่ช้า 

CORPORATE BRAND PERSONALITY

Phase

          คำพูด ความคิด ความรู้สึก ต่างเป็นภาษาที่จัดเสมือนเป็นศาสตร์คนละแขนง การนำไปใช้ในการสื่อสารก็เช่นกัน การใช้สี สัญลักษณ์ หรือลวดลายต่างๆ ก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการสื่อสารเชิงอารมณ์ ความรู้สึก การสื่อสารอัตลักษณ์ของบุคคล องค์กร หรือ เเบรนด์องค์กร (corporate brand) ก็เช่นกัน ไม่สามารถนำภาษาที่อยู่ในรูปแบบคำพูด หรือ ความคิดมาสื่อสารเเบบตรงตัวเพื่อให้อารมณ์ความรู้สึกได้ หรือ อาจให้อารมณ์

ความรู้สึกที่ผิดเพี้ยนไป การสื่อสารความเป็นตัวตนของเเบรนด์องค์กรรวมถึงทิศทางขององค์กร จึงไม่ใช่ ภาษาเขียน ภาษาพูด หรือ สัญลักษณ์ที่เเปลความเเบบตรงตัวเพื่อให้อารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับองค์กรได้ 

          งานบริการด้าน Corporate Brand Personality จึงคือ การรวบรวมนำ หัวใจหรือคุณค่าในเชิงความรู้สึก (Corporate Brand Identity),

องค์ประกอบขององค์กรในเชิงสัญลักษณ์ (Corporate CI), และ ทิศทางขององค์กร (Corporate Brand Direction) นำมาวิเคราะห์ รวบรวม และ

การนำองค์ประกอบปัจจัยต่างๆมาเเปลงภาษาที่อยู่ในเชิงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเเละนำไปใช้ในการสื่อสารได้ ทั้งในรูปเเบบ online และ offline

ในรูปเล่ม Corporate Brand Personality Report จะประกอบไปด้วย กลุ่มของสี สัญลักษณ์ หรือลวดลาย ที่สื่อความหมายความเป็นองค์กรเเละทิศทางขององค์กรที่ให้อารมณ์ความรู้สึกร่วม โดยจะเป็นเเกนหลักสำหรับการสื่อสารในช่องทางต่างๆ รวมถึงความหมายในเเต่ละส่วนการนำไปใช้เเละข้อห้ามต่างๆ 

          บุคคลิกภาพ คือสิ่งเเรกที่ผู้คนสัมผัส บุคลิกภาพที่ชัดเจน คือ การเเสดงออกถึงตัวตนที่ชัดเจน เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ รู้สึกได้ เเละให้ความหมายได้ในเชิงประสบการณ์ เเละมีคุณค่ามากกว่าคำพูด หรือ คำอธิบาย ใดๆการสร้าง Corporate Brand Personality ที่ชัดเจน ประกอบร่วมไปกับการสื่อสารในเเต่ละช่องทาง จะช่วยสร้างคุณค่าของเเบรนด์องค์กรในเชิงอารมณ์ความรู้สึกร่วมเพื่อให้หัวใจเป็นภาพเดียวกันสำหรับทุกคนได้

CORPORATE BRANDING STYLIST

Phase

     หลายครั้ง เสื้อผ้าที่สวยงาม ดูทันสมัยมักถูกเเปลความหมายว่าคือ คำว่า “Fashion” ในขณะที่เสื้อผ้าที่ถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ในเเบบที่ใกล้เคียงกัน มักจะถูกเเปลความหมายว่า คือ คำว่า “Mass” อาชีพการออกเเบบและผลิตชุดยูนิฟอร์มก็เช่นกัน คนส่วนใหญ่มักเเปลว่าความหมาย ว่าเป็นการรับจ้างผลิต หรือ OEM เพื่อได้ต้นทุนหรือราคาที่ถูกที่สุด และ “คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ” งบประมาณทางด้านการจัดทำชุดยูนิฟอร์มจึงถูกวางไว้ต่ำ และ มีเป้าหมายหรือ KPI ที่จะลดงบประมาณลงทุกปี รวมถึง การให้ความร่วมมือในการนำไปใช้ก็น้อย จึงกลายเป็นงบประมาณที่เสียเปล่า

 

 เเท้ที่จริงเเล้ว ชุดยูนิฟอร์มมีความสำคัญอย่างไร เเละ ชุดยูนิฟอร์มที่ตอบโจทย์ขององค์กรให้ประโยชน์อย่างไรเเก่องค์กร หรือ เเบรนด์องค์กร อย่างไร

 

ทางบริษัทฯได้จัดทำงานวิจัยร่วมกับ บริษัท Wisesight ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยทางด้าน social media listening ในหัวข้อ “Why Uniforms is important ?” ได้เก็บข้อมูลในโลก social media ถึง สิ่งที่ลูกค้าในฐานะผู้เห็นพนักงานสวมใส่เเละพนักงานในฐานะผู้ใช้งานชุดยูนิฟอร์ม โดยตรง ว่ามีเเนวทางความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดยูนิฟอร์มอย่างไร ได้ผลของงานวิจัยว่า

  • สำหรับพนักงาน ชุดยูนิฟอร์มเป็นทั้ง ความภาคภูมิของคนในองค์กร ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นเครื่องเตือนใจในความรู้สึกหรือคุณค่าขององค์กรที่เป็นที่รัก เป็นสิ่งสร้างความตระหนักรู้ถึงทิศทางขององค์กรเเละสิ่งที่องค์กรจะพัฒนาไปสู่ รวมถึงเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเเละสร้างความสุข 

  • สำหรับลูกค้า ชุดยูนิฟอร์ม เป็นเครื่องเตือนใจในคุณค่าความรู้สึกขององค์กรที่มีต่อผู้บริโภค เป็นความไว้วางใจเเละความเชื่อใจในประสิทธิภาพของสินค้าเเละบริการ เป็นสิ่งที่สร้างความตระหนักรู้ถึงตำเเหน่งทางการตลาดของเเบรนด์ ทิศทางของเเบรนด์เเละสิ่งที่เเบรนด์องค์กรพัฒนาไปสู่ เเละสุดท้ายคือเครื่องมือทางการตลาดที่สร้างความตระหนักรู้ในเชิงคุณค่าความรู้สึก โดยไม่ต้องเป็นต้องพูด

การจัดทำยูนิฟอร์ที่ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้อย่างตรงจุด ผลลัพธ์คือ ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีต่อทั้งพนักงานเเละกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง (Sense of Belonging) เเละ ผลลัพธ์หรือประโยชน์สูงสุด คือ Corporate Brand Royalty คือความจงรักภักดีขององค์กร ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าขององค์กรตามกาลเวลา เเละความมั่นคงที่ช่วยลดการเเข่งขันเเละผลกระทบต่อการเปลี่ยนเเปลงทางด้านเทคโนโลยี

          ดังนั้น การจัดทำชุดยูนิฟอร์ม ที่ตอบโจทย์ให้กับเเบรนด์องค์กร พนักงาน เเละ ลูกค้าที่พบเห็น จึงคือเรื่องที่มีความสำคัญเเละจำเป็นอย่างมาก ดังนั้น การตั้งโจทย์ในการทำยูนิฟอร์ม เเต่ละครั้งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่นกัน เพื่อหาเเนวทาง หรือ solutions ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งทางด้าน Corporate Brand Identity and Personality, Corporate Working functions and applications, Corporate populations 

ทางบริษัทฯจึงได้คิดค้นงานบริการทางด้าน Corporate Branding Stylist ซึ่งจะเป็นกาารรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้าน Corporate Brand Identity and Personality, Corporate Brand Analysis, Corporate Brand Direction เพื่อวิเคราะห์หา solutions  ที่ตอบโจทย์ทางด้านบุคคลิกภาพ หรือ อัตลักษณ์ที่เสริมความมั่นใจ, functions หรือ ลักษณะของหน้างานซึ่งรวมถึงสภาพเเวดล้อมของการทำงาน, applications หรือ วัตถุประสงค์การใช้งานในหน้างานนั้น เช่น เพื่อการออกกำลังกาย เพื่อการทำงานในออฟฟิศ เพื่อการทำงานในโรงงาน, populations หรือลักษณะของประชากรในกลุ่มงานนั้นๆ เเละ สิ่งสุดท้ายที่ละเลยไม่ได้เลย คือ การดูเเลรักษา เพื่อให้ชุดยูนิฟอร์มดูใหม่เเละคงทนอยู่เสมอ

          บริการทั้งหมดนี้ล้วนเเล้วเเต่มีการคิดค้นมาเพื่อการจัดทำชุดยูนิฟอร์มที่สามารถส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นเเบรนด์องค์กรเเต่ละเเห่งเเละเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณทางด้านยูนิฟอร์ม โดยการการสำรวจ วิเคราะห์เเละนำเสนองานออกเเบบ เนื้อผ้า เทคนิคการตัดเย็บ เพื่อให้ได้ชุดยูนิฟอร์มที่เหมาะสมกับองค์กร ตอบโจทย์ solutions ในด้านการใช้งานเเละการดูเเลรักษาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงบริการให้คำปรึกษาทางด้านการวางระบบการให้บริการก่อนเเละหลักการผลิตสินค้า (pre and post production services)การวางงบประมาณการจัดทำยูนิฟอร์มเเต่ละครั้ง องค์กรส่วนใหญ่ มักจะวาง KPI ในรูปเเบบของต้นทุนที่ต่ำที่สุดในการจัดทำยูนิฟอร์ม เเต่สุดท้ายเมื่อผลการตอบรับในการเเต่ละครั้ง คือ “สิ่งที่สูญเปล่า” การจัดทำ KPI ของการจัดทำยูนิฟอร์มที่ถูกต้องอาจจะเป็นใช้การวัดค่า “Utilization หรือประโยชน์สูงสุดในงบประมาณที่เสียไป” ของการทำจัดชุดยูนิฟอร์ม ว่างบประมาณในการทำชุดยูนิฟอร์มในเเต่ละครั้ง ก่อให้ผลประโยชน์ทางด้านใดบ้าง เช่น ผลตอบรับ การเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น การเพิ่มขึ้นของ working efficiency ในการทำงาน ความภาคภูมิใจของพนักงานที่สวมใส่ เพื่อให้งบประมาณที่เสียไป ไม่สูญเปล่าอีกต่อไป 

        องค์กรส่วนนึงที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำชุดยูนิฟอร์มเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร มักจะนิยมใช้ “Fashion Stylist” ในการออกเเบบชุดยูนิฟอร์ม ซึ่งเเท้ที่จริงเเล้วคือ “การนำอัตลักษณ์ของ Fashion Brand นั้นๆ ไปใส่ในอัตลักษณ์เเบรนด์องค์กร” หรือ องค์กรอีกส่วนนึงที่มีมุมมองว่าชุดยูนิฟอร์ม คือ”งบประมาณที่สิ้นเปลืองจึงจัดทำชุดยูนิฟอร์มที่สูญเปล่า” เเท้จริงเเล้ว การจัดทำชุดยูนิฟอร์มที่ตอบโจทย์ทั้งทางด้านภาพลักษณ์ การใช้งาน เเละประชากรขององค์กรนั้น คือความเป็น “ปัจเจกบุคคล (individuals)” อย่างเเท้จริง ซึ่งจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญ เเละศึกษาข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อสามารถ หา solutions ที่ตอบโจทย์เเละทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

Contact
bottom of page